Kontakt

kerstin_profile_wp

 

Kerstin Arnemo

20 års erfarenhet som egen företagare, vd inom flera olika branscher
och idag med flera styrelseuppdrag. En erfaren konsult som är strategisk,
tänkvärd och modig.


kerstin.arnemo@ledningen.com


tel. 070-217 78 33