Resultat

Göran Gezelius, styrelseordförande Sekab BioFuel Industries AB

Kerstin har varit med i Sekabs styrelse sedan september 2014. Hon har snabbt satt sig in i ett företag med flera rörelsegrenar och med avancerad teknik. Kerstin är orädd, frågvis, söker och ser helheten och ger infallsvinklar på Sekab, som ibland är nya för oss som varit med länge i styrelsen. Kerstin kommer säkert – nu när hon har arbetat in sig- att ge fortsatt bra bidrag till vårt styrelsearbete. 


 Bosse Svensson, egen företagare, tidigare vd och chefredaktör

Jag har anlitat Kerstin Arnemo som konsult och dessutom jobbat tillsammans med henne i gemensamma projekt. Kerstins styrka är lugn, metodiskt strategiskt tänkande och handlingskraft. Det gör henne till en utmärkt processledare och ansvarig för stora projekt, i synnerhet inom affärs- och ledningsutveckling.